Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti TRUMF International, s.r.o. se sídlem ul. Cejl 504/38, 602 00 Brno-Zábrdovice, identifikační číslo 25353284. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které obchodní podmínky neupravují, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva- je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. Dodavatel/prodávající- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující- zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující- spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 634/1992 Sb. a ust. § 419 Občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb.
 5. Kupující- který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem.
 6. Kupní smlouva- objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 7. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.
 8. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané distančním způsobem, ve smyslu ust. § 1820 a násl. občanského zákoníku, mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: https://www.koreni-vareni.cz/.

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout (více též v ujednání o právu prodávajícího odstoupit od smlouvy). Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky) - je řešeno samostatným bodem, který najdete níže v textu.

Prodávající nepožaduje na kupujícím platbu žádné zálohy či obdobné platby. Platba kupujícího kartou či jiným způsobem na účet prodávajícího před odesláním zboží kupujícímu pro tyto účely není zálohou, ale platbou kupní ceny.

Způsoby plateb

 1. platba v hotovosti při převzetí zboží
 2. platba dobírkou
 3. platba kartou
 4. převodem – zboží bude expedováno po připsání platby na účet prodávajícího

 

Vysvětlení pojmů:

 1. platba při převzetí zboží - je vyžadována úhrada kupní ceny oproti předání zboží

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. platba dobírkou - zásilku zaplatíte při převzetí zboží. Cena za dopravu s doběrečným je stanovena v obchodních podmínkách.
 2. platba kartou -zásilku a dopravu zaplatíte platební kartou přes platební bránu při dokončení objednávky.  Cena za dopravu je stanovena v obchodních podmínkách.

 

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

 

Rozvoz zboží - k Vaší objednávce bude připočteno poštovné a balné:

PPL - osobní doručení: 132 Kč    PPL Parcelshop - doručení na výdejní místo: 71 Kč

Českou poštou:

 1. Balík Do ruky - 147 Kč
 2. Balík Na poštu - 129 Kč
 3. Balík Do balíkovny - 69 Kč

Dobírkou: u doručení na dobírku je účtován poplatek 34 Kč.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Pro objednávky nad 1500 Kč nese náklady spojené s dopravným a balným prodávající.

Osobní odběr

Neúčtujeme žádný poplatek za dopravu.

Vysvětlení pojmů:

 1. Osobní odběr- Vaše zboží si můžete vyzvednout po předchozí domluvě v naší podnikové prodejně na adrese Dolní Újezd 157, 751 23. V případě zvolení tohoto způsobu Vám nebude účtován žádný poplatek za dopravu. Před vyzvednutím zboží vyčkejte na naši e-mailovou zprávu či telefonát, kde Vás budeme informovat o tom, že zboží je již na Vámi vybrané pobočce připraveno k odběru.

         Při osobním odběru je zákazník povinen vyzvednout si zboží do 7 pracovních dní v podnikové prodejně. Otevírací doba prodejny: pondělí – pátek 11:00-15:00.  POZOR!                         OD  11.9.2023 ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY: 9:30 - 11.30  12:00-14:30

 1. Kurýrní služba - pro tento způsob přepravy spolupracujeme s PPL, s.r.o.  Nabízí moderní, rychlou a spolehlivou přepravu zboží po celém území České republiky. Standardně zboží zasíláme balíkem, který PPL, s.r.o. dodá nejpozději následující pracovní den po dni podání. O dni podání jste informování emailem (pokud jste ho zadali do objednávky). Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá PPL, s.r.o.  písemné upozornění o uložení zásilky.

 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s ustanovením občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že zboží bylo dodáno po částech, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení v písemné formě prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě povinen v textové podobě potvrdit kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto odstoupení.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, předat prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel. Náklady na odeslání zboží prodávajícímu nese v takovém případě kupující.

Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li předmětem dodávky koření v uzavřeném sáčku či jiném obalu, jestliže kupující obal porušil a z hygienických důvodů tak není možné zboží vrátit.

Jestliže kupující odstoupil od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu (zpravidla ve lhůtě 14-ti dnů) od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího na základě takové smlouvy přijal.

V případě odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní plnění dříve, než mu bude kupujícím předáno zboží ze smlouvy, od které bylo odstoupeno nebo neprokáže, že toto zboží již prodávajícímu odeslal.

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Záruční práva

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Kupujícímu nepřísluší uplatnit právo z vady, jestliže nedodržel podmínky pro skladování a nebylo-li potravinářské zboží otevřeno s výjimkou případů, kdy otevření je nezbytné pro zjištění vady.

Nejdéle přípustná doba skladování zboží si řídí datem spotřeby uvedeném na obalu. Koření není vhodné skladovat na vlhkém místě, v otevřených nádobách či na přímém slunečním světle.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 1. bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 2. přiměřeným snížením kupní ceny
 3. náhradním dodáním zboží
 4. odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

 

Pravidla ochrany soukromí

Váš souhlas

Používáním internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho prohlížeče stejně tak jako s použitím marketingových měřících kódů a cookies třetích stran za účelem měření a anonymizované marketingové komunikace skrz reklamní sítě. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do prohlížeče kupujícího, může kupující souhlas k ukládání cookies z k doméně koreni-vareni.cz podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího uděluje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při objednávce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje o kupujícím jsou použity výlučně pro komunikaci s kupujícím, k odeslání objednaného zboží a budou předány zákazníkem vybranému přepravci pro účely informování o doručení zásilky.

Informace o implementaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob ve společnosti TRUMF International s.r.o. v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR) je k nahlédnutí na https://www.trumf.cz/gdpr/.